Crushers Machine
Crushers Machine #10HP
Detail
Tên máy   品名                     Máy nghiền nhựa 
             Hiệu                          廠牌 Brand  SHIH CHIEH
               Model                      機型 Model SH10
Công suất  最大工作能量 Power  10HP
Năm sản xuất           生產年份 Date  2013
Xuất xứ  生產國家 Origin  Taiwan