CNC Grinder Machine
Grinder Machine
Detail
Tên máy 品名                       Máy mài CNC ( Trục ngoài)  CNC 磨床
CNC Internal grinding machine
Hiệu                          廠牌 Brand  CJU SHENG
Model                      機型 Model MSG-450
Hành trình trái phải ( X) 左右行程 (X) Longitudinal tracel manua /auto (X)  
Hành trình trước sau (Y) 前後行程 (Y) Crosstravael (Y)  
Hành trình lên xuống (Z) 昇降行程  (Z) Vertical travel of knee  (Z)  
Năm sản xuất           年份 Date  2013
Xuất xứ  產地 Origin  Taiwan