Extractors Machine
Extractors Machine
Detail
Tên máy   品名                     Máy vệ sinh ốc vít
脫水機
 EXTRACTORS MACHINE 
                Hiệu                          廠牌 Brand  Yu sing  
               Model                      機型 Model YL - 20B
Năm sản xuất           生產年份 Date  2007
Xuất xứ  生產國家 Origin  Taiwan