Air Compressories Machine
Air Compressories Machine
Detail
Tên máy 品名                 Máy nén khí  空壓機
  Air Compressories Machine
Hiệu                          廠牌 Brand  Fusheng
             'Model                      機型 Model TA80
Công suất  最大工作能量 Power  5HP
Năm sản xuất           年份 Date  2013
Xuất xứ  產地 Origin  Taiwan