Sand Blasting Machinery
Sand Blasting Machinery
Detail
Tên máy   品名                     Máy bắn cát 噴砂機
Sand Blasting Machine
          Hiệu                          廠牌 Brand  CHAO SHUN
               Model                      機型 Model CS-250
Năm sản xuất           生產年份 Date  2012
Xuất xứ  生產國家 Origin  Taiwan