Bending Machine
Bending Machine
Detail
Tên máy 品名                 Máy uốn ống 折彎機
Tube / Pipe Bending Machine
              Hiệu                          廠牌 Brand  LONG SHINE
             'Model                      機型 Model LS-200
Năm sản xuất           年份 Date  2010
Xuất xứ  產地 Origin  Taiwan