Welding Machine
Welding Machine
Detail
Tên máy   品名                     Máy hàn  電焊機
          Hiệu                          廠牌 Brand  CHYI LONG
               Model                      機型 Model 35
Công suất  最大工作能量 Power  35kva 
Năm sản xuất           生產年份 Date  2013
Xuất xứ  生產國家 Origin  Taiwan