Lasthe Machine
Lasther Machine CH430x1100
Detail
Tên máy 品名                 Máy tiện 車床
 lathe machine
                             Hiệu                          廠牌 Brand  CHIN HUNG
           Model                      機型 Model 430*1100
chiều dài băng  工作台尺寸 Lathe bed  
Năm sản xuất           年份 Date  2015
Xuất xứ  產地 Origin  Taiwan