Lasthe Machine
Lasthe Machine Takisawa
Detail
Tên máy 品名                 Máy tiện 車床
 lathe machine
                             Hiệu                          廠牌 Brand  TAKISAWA
            Model                      機型 Model M-1525-1
chiều dài băng  工作台尺寸 Lathe bed  
Năm sản xuất           年份 Date  2013
Xuất xứ  產地 Origin  Taiwan