Presses Machine
Presses Machine 120Ton
Detail
Tên máy   品名                     Máy dập   沖床
                   Hiệu                          廠牌 Brand  HORNG CHYUAN
                  Model                      機型 Model HC-120
Lực dập 最大裁斷壓力 M.C.F 120TON
Năm sản xuất           生產年份 Date  2013
Xuất xứ  生產國家 origin  Taiwan